قابلیت WDR ( WIDE DYNAMIC RANGE) چیست ؟

عملکرد چشم انسان در مواجه  با نور های مختلف ، متفاوت است . کم و زیاد شدن نور محیط سبب تنگ یا گشاد شدن مردمک چشم انسان می شود .

wdr

 

 

 

 

 

 

 

 

در هنگام رانندگی در جاده ی شمال به محض ورود به تونل دقت کرده اید که چه اتفاقی می افتد !؟ یا در هنگامی که قصد ورود را به مکانی تاریک تر یا روشن تر از مکان فعلی دارید .؟

در این دو حالت مردک چشم انسان مجبور است که خود را با اختلاف نوری موجود تطبیق دهد .

حال تصور کنید که دوربین را در مکانی INDOOR نصب کرده اید که روبروی یک منبع نور خارجی می باشد . وظیفه ی قابلیت  WDR ، تطبیق دادن به این اختلاف نوری می باشد .

اما تعریفی دقیق تر از WDR :

WDRدر واقع توسعه یافته ی قابلیت BLC می باشد که از ترکیب سرعت شاتر بالا در محیط با نور مناسب و سرعت شاتر پایین در محیط با نور کمتر می باشد. در واقع همان وظیفه ی تطبیق اختلاف نوری ، با قابلیت WDR  می باشد . 

در نهایت شما روی نمایشگر ، تصویر مناسبی از منبع نوری و سوژه را همزمان  دارید .

دقت داشته باشید که وجود قابلیت محبوب WDR یکی از پارامتر های افزایش قیمت دوربین می باشد.